februari 8, 2016   /   1700 woorden   /  

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog richtte een deel van de filosofie zich op het vraagstuk: hoe kunnen wij nog samenleven als al het voorgaande tot deze eerste eeuwhelft heeft geleid? Een relatief onbekende naam in deze traditie – wellicht omdat hij vooral (sociaal)psycholoog was – is Erich Fromm (1900-1980). Fromms antwoord was uitgebreid, maar simpel samen te vatten: liefde, een omkaderde vorm van liefde. Maar hoe moeilijk is het om ieder ander lief te hebben in zo’n veelzijdige, oneindig lijkende wereld?

Lees verderOver verwantschap: het baren van het behoorlijke gebeuren

februari 7, 2016   /   1100 woorden   /  

In eerste instantie staat de term actieve creativiteit mij tegen. Hij maakt me onzeker, mijn creativiteit is nooit actief of praktisch geweest. Mijn gebruikelijke uiting van creativiteit vindt doorgaans plaats in cafés, waar ik mij omring met idealisten die hun droomwereld openbaren aan wie het op dat moment maar horen wil.

Lees verderScheppingsangst in een participatiesamenleving

februari 7, 2016   /   400 woorden   /  

‘Honderd jaar verwantschap: 2016-2116’ Dertig kwetsbare, energieke en vakkundige realistische idealisten met een gedeelde zoektocht naar ‘een vereniging in verscheidenheid’. In een collectief action-based-research naar verwantschap; een denken door te doen. Nomadische community-building uitkristalliserend in evenementen en digitale visuele en tekstuele publicaties. Doe jij mee? De eeuw der verwantschap is…

Lees verderDe eeuw der verwantschap is nu begonnen