Elsa Miedema Bijdragen Geschreven door:
Elsa Miedema

Als bachelorstudente Algemene Geschiedenis ben ik vooral geïnteresseerd in de grote politieke processen in Europa in de periode 1800-2000. Ook ben ik zeer geïnteresseerd in (de geschiedenis van) conflicten wereldwijd. Ik ben van plan om een stage in dit werkveld te lopen en daarna de research master ‘Political Culture and National Identity’ aan de Universiteit Leiden te volgen.

september 7, 2016   /   3100 woorden   /  

Opvattingen over de manier waarop er vrede tot stand moet komen verschillen alom. Dit onderwerp is al ruim een halve eeuw onderwerp van zowel het politieke als het publieke debat. Ik wil met dit artikel pleiten voor het plaatsvinden van vredesmissies. Een sterk bekritiseerd verschijnsel in onze hedendaagse maatschappij.

Lees verderWaarom hun oorlog onze zaak is

mei 18, 2016   /   2900 woorden   /  
maart 17, 2016   /   2100 woorden   /  
februari 13, 2016   /   1500 woorden   /  

Geweld raakt vervlochten met de islam doordat moslimterroristen het gebruiken voor politieke doelen. Politieke belangen overstijgen de waarden van de islam, waardoor een religie die eigenlijk draait om naastenliefde, in een gewelddadig daglicht komt te staan.

Lees verderDe Islam, religie van verwantschap